Varianta LUXE

Varianta LUXE znamená

Spodní víko překrývá rám schodů a tím skrývá drážku mezi schody a rámem, je dosaženo čistého vzhledu a také větší těsnosti.

                                                            KLASIK                                                                                                       LUXE                     

                             http://picasion.com/                       http://picasion.com/Rozdíl schodů wippro   

 Konečná realizace může vypadat

Víko může být zapuštěno v podhledu nebo předsazeno. Vše záleží na stavebních možnostech a přání zákazníka. S touto úpravou je třeba počítat již při samotné realizaci podhledu a při objednávce půdních schodu.

Varianta se zapuštěným víkem má větší světlou výšku, ale menší tloušťku stropu. V zadní části (u pantů) doporučujeme vytvořit větší dilatační spáru - kvůli otevírání poklopu.

 
Rozpis rozměrů schodů
          
Rozpis rozměrů schodů