Půdní schody a inovace vedení žebříku

Kontrukce schody WIPPRO

Rádi bychom Vám představili inovaci v synchronním vedení kovového žebříku půdních schodů se spodním otevíracím víkem. Aby jsme Vás uvedli do problematiky a důkladně Vám představili inovaci konstrukce plovoucího uchycení, musíme vysvětlit proč zde tento prvek vůbec je. Půdní schody mají konstrukci  skládající ze 3 hlavních prvků. Těmi je tubus, tvořící hlavní konstrukční prvek, pohledové otevíravé víko a rozkládací žebřík půdních schodů. Tubus je fixně připevněn do stropní konstrukce domu a tvoří pevnou nosnou konstrukci pro naše půdní schody. Spodní otevírací víko tvořící pohledovou část, a rozkládací žebřík umístěný uvnitř jsou pohyblivé části, které se vyklápí směrem dolu. Právě o tyto dvě pohyblivé části jde. Obě části půdních schodů se otevírají synchronně, ale nemají stejný střed otáčení. Proto jsou k sobě připevněné kluzným spojem. Jedná se tedy o způsob vodítko-kolejnice.

Staré řešení půdních schodů WIPPRO

Nyní se dostáváme k rozdílu starého a nového řešení. Jak je známo, čas vždy ukáže silné a slabé stránky. V průběhu používání první verze uchycení se ukázalo pár neduh. Tato verze byla řešena jednoduchou konstrukcí. Svoji službu v začátcích používání plnila dobře. Ovšem po několika cyklech otevření a zavření půdních schodů se ukázala tato konstrukce jako nevhodná. Došlo k mírnému opotřebení obou částí a v důsledku toho tedy k nesprávné funkci. Jednalo se o "L" profil, který vedl žebřík v kolejničce. Po určité době používání se profil ve svém uchycení  povolil a v důsledku toho žebřík vypadával z tohoto uložení. Navíc v důsledku vzájemného mechanického otíraní profilů se po nějaké době začala odlupovat barva.

Nové, lepší a pevnější schody WIPPRO

Naše půdní schody a jejich nové řešení vedení žebříku.
Nový typ konstrukčního řešení vedení schůdků, je řešeno robustnějším a pevnějším způsobem. Na žebříkové části je pásovina s frézovanou štěrbinou. Na součásti otvíravého víka je masivní frézované vodítko, do kterého zapadne pásovina žebříku. Skrze vodítko a štěrbinu se vloží čep, který tyto dvě části zaaretuje k sobě. Čep má plastové pouzdro, pro tišší chod při otevírání. Díky speciálnímu vodítku se žebřík nemůže hnout žádným směrem a spoj mezi víkem a žebříkem je tak spolehlivější a navíc celé schody při rozloženém stavu nabyly na větší stabilitě.

 

Půdní schody si můžete přijít prohlédnout a vyzkoušet na naší pobočku na Praze 9, ulice Ocelářská 344/10.

Pokud si nevíte s něčím rady, rádi s Vámi probereme možná technická řešení. Těšíme se na Vás.